Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälsovetenskapligt basår

Saknar du behörighet? Vill du jobba inom vården? Nu kan du komplettera din gymnasieutbildning med förkunskaper i matematik och naturkunskap. Det nya hälsovetenskapliga basåret gör det möjligt att antas till några av fakultetens professionsutbildningar.

Sjuksköterska arbetar vid en patient. Foto.

Nu kan du komplettera din gymnasieutbildning med förkunskaper i matematik och naturkunskap för fortsatta studier på grundnivå inom

  • arbetsterapeutprogrammet,
  • audionomprogrammet,
  • fysioterapeutprogrammet,
  • logopedprogrammet,
  • röntgensjuksköterskeprogrammet och
  • sjuksköterskeprogrammet.

Matematik och naturkunskap ges på motsvarande gymnasienivå och ger förutbildningspoäng. Du får även introduktion till högskolestudier, vetenskapligt förhållningssätt och till det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet och dess professioner. Dessa moment ges på högskolenivå och ger högskolepoäng (hp) på grundnivå.

Basåret ger rätt att antas på något av ovan nämnda utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet med start nästkommande antagningsomgång efter avslutat basår. För behörighet till fysioterapeutprogrammet krävs utöver angivna förkunskapskrav för basåret även Idrott och hälsa 1.

Antalet garantiplatser är begränsat per program. Om en viss utbildning får många sökande fördelas platserna genom lottning. Om du inte får en plats på det utbildningsprogram du har prioriterat högst erbjuds du istället en plats inom något av de andra programmen.